Jak se používají startovací kabely

Při použití startovacích kabelů pro nouzový start mohou být spojovány pouze akumulátory / autobaterie vozidel se stejným jmenovitým napětím (6V a 6V, 12V a 12V, 24V a 24V). Při použití zaparkujte vozidla ideálně motory proti sobě, propojte červené svorky na kladné póly (+) akumulátorů / autobaterií vozidel, poté černé svorky (-). Začněte nastartováním motoru vozidla s dobitým akumulátorem / autobaterií a držte zvýšené otáčky motoru (cca do 2000 ot/min). Po krátkých intervalech zkoušejte nastartovat motor vozidla s vybitým akumulátorem / autobaterií - při neúspěšných pokusech vždy ponechte cca 30 sekund časovou prodlevu. Po úspěšném nastartování odpojte nejprve černé svorky a poté červené. Pokud slyšíte cvakání startéru naprázdno, pravděpodobně nemají kabely dostatečný průřez vodičů, aby převedly energii mezi vozy - v takovémto případě je vhodné nechat vozidla několik minut propojené, aby se částečně dobil vybitý akumulátor a pokus opakovat. Pokud ani toto nepomůže, zkuste použít startovací kabely s větším průřezem.